sábado, 16 de abril de 2011

Más sobre el Retbus

El otro día os comentaba sobre la posible desaparición del carril bici de diputación. El BACC explica más detalles sobre el tema y expone su postura:


1. El carril bici de diputació és d’alta capacitat i és dels més transitats de BCN.
2. Una mesura de mobilitat sostenible no pot anar en detriment d’altre mesura de mobilitat sostenible.
3. Estem a favor del retbus com a mesura de transport públic que afavoreix la mobilitat sostenible.
4. Hi ha prou espai al carrer diputació pel retbus i pel carril bici de diputació.
5. Només canviant el carril bicicleta de costat seria possible.
6. La solució doble direcció augmenta la perillositat, disminueix la capacitat del carril (nombre de ciclistes) i redueix la mobilitat i permeabilitat del ciclista.

No hay comentarios: